Qui scribit bis legit

Om skrivandet Om läsandet Om annat Mest om annat

Vinterpromenad

Ämnen som avhandlades: hus – var när hur. Samt att det förmodligen inte går att leva ett värdigt liv utan en pool.

Beslut som togs: Att vi ska ha en pool.

FireStats icon Använder FireStats