Vinterpromenad

Ämnen som avhandlades: hus – var när hur. Samt att det förmodligen inte går att leva ett värdigt liv utan en pool.

Beslut som togs: Att vi ska ha en pool.

No Comments.

Leave a Reply

(måste anges)

(måste anges)